VietnamVIETNAM

CÁ NGỪ AYAM BRAND™ CÓ PHẢI TỪ NGUỒN NGUYÊN LIỆU BỀN VỮNG ?

Mặc dù cá ngừ  AYAM BRAND™ chỉ chiếm chưa tới 0,1% sản lượng đánh bắt hàng năm của thế giới, nhưng AYAM BRAND™ cam kết sẽ là thương hiệu đại diện cho chất lượng và trách nhiệm bằng cách sử dụng các nguồn nguyên liệu cá ngừ bền vững và phương thức đánh bắt, sản xuất phù hợp.

 

Chúng tôi không làm việc trực tiếp với các tàu đánh bắt cá mà hợp tác với các nhà máy sản xuất cá ngừ đóng hộp. Các nhà máy này sẽ sản xuất theo yêu cầu và chịu sự quản lý chất lượng của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng các yêu cầu thu mua để tạo sự ảnh hưởng lên các nhà máy sản xuất.

 

Việc yêu cầu phải có nguồn nguyên liệu cá ngừ bền vững một cách nghiêm ngặt trong các yêu cầu thu mua là cách chúng tôi tạo áp lực cho ngành công nghiệp đánh bắt cá, không chỉ khiến họ đánh bắt có kế hoạch mà còn công bằng và tuân thủ các điều lệ lao động.
Các nhà sản xuất được lựa chọn sản xuất cho AYAM BRAND™ phải chấp thuận các yêu cầu về nguồn nguyên liệu bền vững của chúng tôi.

Các điều khoản này gồm 3 phần chính:

  1. về CHỦNG loài:

   Những quy tắc đơn giản nhằm đảm bảo tính bền vững của giống chủng cá ngừ sử dụng cho sản xuất cá Ayam Brand™ .

  2. QUY TẮC ỨNG XỬ:

   Những quy tắc bắt buộc đối với các nhà cung cấp của chúng tôi và các nhà cung cấp của họ để đảm bảo công bằng & tuân thủ trong việc thực hiện các điều luật lao động và luật kinh doanh.

  3. CÁC KHUYẾN CÁO:

   Những khuyến cáo gây áp lực lên ngành công nghiệp đánh bắt để cải thiện các phương pháp đánh bắt mà trong đó sản lượng bị hạn chế.

 

1- VỀ GIỐNG LOÀI

AYAM BRAND™ chỉ sử dụng những loài cá ngừ không nằm trong danh sách cấm đánh bắt hoặc bị đe dọa về giống loài (Không bị đánh bắt quá mức).

Số liệu về các giống loài được đánh giá bởi các tổ chức: Regional Fisheries Management Organizations (RFMO), Tổ chức liên chính phủ quốc tế dành riêng cho việc quản lý các nguồn tài nguyên thủy sản trong vùng biển quốc tế. Chúng tôi tuân theo Ủy ban cá ngừ Ấn Độ Dương (Indian Ocean Tuna Commission) (IOTC / iota.org ) và Hội đồng đắt bắt Tây & Trung Thái Bình Dương (The Western & Central Pacific Fisheries Commission) (WCPFC/ www.wcpfc.int) .Hầu hết các dữ liệu của họ đều được công bố bởi ISSF (International Seafood Sustainability Foundation http://iss-foundation.org/)

AYAM BRAND™ CHỈ SỬ DỤNG 2 LOÀI CÁ NGỪ LÀM NGUỒN CUNG CẤP:

(1) CÁ NGỪ VN ( Skipjack tuna/katsuwonus pelamis )

Hầu hết các sản phẩm cá ngừ đóng hộp của AYAM BRAND™ đều được chế biến từ Cá Ngừ Vằn. Những con cá ngừ này được đánh bắt tại Thái Bình Dương, trong những vùng biển được cấp phép bởi WCPFC và không bị đánh bắt quá mức, ngoài ra chúng còn có thể đến từ những vùng biển có nguồn Cá Ngừ Vằn sung túc (không bị đánh bắt quá mức) và được cho phép của RFMOs.

>Xem thêm

 

(2) CÁ NGỪ VÂY VÀNG ( Yellowfin/thunnus albacares )

AYAM BRAND™ sử dụng cá ngừ vây vàng cho sản phẩm cá ngừ đóng hộp ngâm nước hoặc ngâm dầu. Tại vài vùng biển trên thế giới, cá ngừ vây vàng bị đánh bắt quá mức. Đồ Hộp AyamBrand™ yêu cầu nguồn cá ngừ vây vàng dùng cho các sản phẩm của mình phải được đánh bắt tại Tây Thái Bình Dương được cấp phép bởi WCPFC và không bị đánh bắt quá mức.

>Xem thêm

 

Ayam Brand™ theo dõi chặt chẽ các thông tin & báo cáo từ RFMO và ISSP để liên tục cập nhật tình trạng về Cá ngừ vằn & Cá ngừa vây vàng.

 

2- NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

AyamBrand™ chỉ sử dụng các nhà cung cấp mà họ đã chia sẻ một cách bắt buộc những nguyên tắc ứng xử của Ayam cho nhà máy và nhà cung cấp của họ.

  • Tuân thủ đầy đủ luật pháp nước sở tại và các điều luật quốc tế về điều kiện lao động và xã hội (các điều bị ngăn cấm, sử dụng lao động bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền như nô lệ hoặc lao động trẻ em).
  • Không tham nhũng
  • Không sử dụng cá ngừ từ những nguồn bất hợp pháp, không được kiểm soát & không được báo cáo.
  • Không sử dụng những nguồn cá ngừ từ các tàu đánh bắt không đạt chứng nhận Dolphin Friendly, đánh bắt cá mập hoặc các loài cá bị đe dọa về chủng loài.

 

3- CÁC KHUYẾN CÁO

Vai trò của chúng tôi là thúc đẩy các nhà cung cấp cải thiện phương pháp đánh bắt cá ngừ vằn & cá ngừ vây vàng nhằm hạn chế số lượng đánh bắt.

 

Hầu hết nguồn cá ngừ của AYAM BRAND™ được đánh bắt bởi tàu đánh cá lưới vây và một số ít được đánh bắt từ phương pháp sào & dây. Chúng tôi không chấp nhận các phương pháp đánh bắt khác vì tốc độ đánh bắt quá mức.

 

Chúng tôi cũng đang gấp rút làm việc để đạt chứng chỉ về việc đánh bắt cá ngừ bằng sào & dây đối với các sản phẩm cá ngừ của  AYAM BRAND™,do đó trong tương lai không xa chúng tôi sẽ có thể giới thiệu chứng chỉ này đến người tiêu dùng.


AYAM BRAND™ cam kết xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và minh bạch, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ câu hỏi nào tại mục “Liên hệ”.

Share This

Go To Top