VietnamVIETNAM

PREV
NEXT
  • 150g - Khẩu phần dành cho 03 người
  • Cá Ngừ Xé - Ít Béo / Muối
  • Ngâm trong dầu Olive Extra Virgin

  • 150g  – Khẩu phần dành cho 03 người
  • Cá  Ngừ nguyên Khúc - Ít Béo 
  • Được ngâm trong dầu Olive Extra Virgin

  • 150g - Khẩu phần dành cho 03 người
  • Cá Ngừ Xé ngâm nước Ít béo.
  • Hàm lượng Protein Khỏe cao.

  • 150g - Khẩu phần dành cho 3 người
  • Cá Ngừ nguyên khúc ngâm nước
  • Hàm lượng Protein Khỏe cao.

  • 150g - Khẩu phần dành cho 03 người
  • Cá Ngừ xé
  • Ngâm dầu Hướng Dương

  • 150g - Khẩu phần dành cho 03 người
  • Cá  Ngừ nguyên Khúc
  • Ngâm dầu Hướng Dương

CÁ NGỪ NGÂM ỚT
  • 160g - Khẩu phần dành cho 04 người
  • Cá Ngừ xé nhỏ
  • Nước sốt với 04 ớt Nguyên Trái cay nồng

Share This

Go To Top